Pytania i odpowiedzi

Tu możesz przeczytać o ubezpieczeniach majątkowych.

Ubezpieczenie to instrument pozwalający zrekompensować ewentualną stratę w posiadanym majątku w zamian za niewielką - w porównaniu do możliwych szkód - składkę.
Odszkodowanie zapewni Ci zwrot kosztów, które poniesione zostały przy usuwaniu skutków uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia.
Krótko rzecz biorąc, wybranie odpowiedniej opcji ubezpieczenia to pewność, że Twój stan posiadania zostanie przywrócony do stanu przed nieszczęśliwym wydarzeniem.

Elementem każdego poprawnie skonstruowanego ubezpieczenia powinno być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje ono pokrycie szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim. W praktyce oznacza to zabezpieczenie Twoich interesów, w sytuacji gdy na przykład zalejesz mieszkanie sąsiada lub jadąc na nartach spowodujesz wypadek, którego konsekwencją będzie uraz lub zniszczenie mienia należącego do innego amatora sportów zimowych.

Dom czy mieszkanie to niejednokrotnie dorobek całego Twojego życia, spłacany często przez wiele lat. Poważna szkoda może Cię zrujnować – przewyższyć kilkukrotnie sumę Twoich dochodów. Pozostanie Ci wtedy pogodzenie się ze stratą lub gigantyczne kredyty.

Pierwszym odruchem, jaki będzie Ci towarzyszył przy wyborze ubezpieczyciela, będzie chęć poniesienia jak najmniejszego wydatku. Trudno się dziwić. Jednak radzimy nie podejmować decyzji w sposób pochopny, kierując się jedynie wysokością składki, ale zbadać przede wszystkim konkurencyjność zakresu udzielanej ochrony oraz zasad rozliczania szkody.
Jednym słowem – nie należy szukać oszczędności za wszelką cenę, tylko wyważyć poziom kosztów i oczekiwanego zakresu ubezpieczenia.Warto wiedzieć

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy m.in. sprawdzanie stanu:

 • elewacji,
 • dachu,
 • okien,
 • rynien,
 • kominów,
 • instalacji.

Raz w roku należy pamiętać o przeglądzie:

 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych.

Raz na 4 lata należy sprawdzić stan techniczny kotłów.

Raz na 5 lat należy zweryfikować:

 • stan techniczny obiektu budowlanego,
 • stan instalacji elektrycznej,
 • stan instalacji piorunochronnej.

Do obowiązków właściciela budynku należy:

 • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
 • odśnieżenie i usunięcie lodu, który zalega w bramie i na podwórzu posesji,
 • usunięcie sopli zwisających z dachu budynku i na zabudowaniach gospodarczych znajdujących się na terenie tego obiektu.