Odpowiedzialność cywilna

Aegon dla Domu to również ochrona Twojej osoby i osób bliskich przed roszczeniami ze strony osób trzecich.

Aegon służy Ci wsparciem także w tym zakresie i oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe lub osobowe oraz ich finansowe następstwa wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Poniższy zakres ochrony możesz wybrać jako uzupełnienie ubezpieczenia Twojego majątku lub jako samodzielną umowę:

  • WARIANT KOMFORT – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – Polska
  • Opcja dodatkowa nr 13 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – świat z wyłączeniem USA, Kanady, Meksyku i Japonii
  • Opcja dodatkowa nr 14 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy.