Aegon Services Sp. z o.o.

Aegon Services Sp. z o.o. (spółka zawiesiła działalność z dniem 1 stycznia 2024 roku)

Podstawowe dane spółki

  • Firma spółki: Aegon Services Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  • Siedziba: Warszawa
  • Adres: Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
  • Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000393210
  • NIP: 627-272-84-40
  • Regon: 242628225
  • Kapitał zakładowy: 8 000 000 zł, opłacony w całości
  • Akcjonariusz: 100% Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Zarząd

  • Michael Müller – Członek Zarządu
  • Andrzej Płachta – Członek Zarządu