Ubezpieczenia Majątkowe

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. – ubezpieczenia mienian(dawniej Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. – Oddział w Polsce)

Podstawowe dane spółki

  • Firma spółki: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
  • Siedziba Oddziału: Warszawa
  • Adres: Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
  • Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • NIP: 2050002752
  • Regon: 241960331

Osoby upoważnione do reprezentacji

  • Marcus van der Ploeg – Pełnomocnik
  • Michael Müller – Pełnomocnik, Dyrektor Oddziału
  • Paulina Klimek – Pełnomocnik

Reasekurator

Towarzystwo w zakresie reasekuracji współpracuje z SIRIUS RE.

Strona www

https://www.alfa.hu