Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group

Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group (dawniej Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) to spółka zarządzająca Vienna Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny w tej chwili liczy ponad 1,85 miliona członków.

Podstawowe dane spółki

 • Firma spółki: Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group (dawniej Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna)
 • Siedziba:  Warszawa
 • Adres: Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
 • Sąd rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000028767
 • NIP:  521-29-49-094
 • Regon: 013161776
 • Kapitał zakładowy: 110 356 000 zł (opłacony w całości)
 • Akcjonariusz: 100% VIG Poland/Romania Holding B. V., spółka pośrednio zależna od VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Zarząd

 • Dorota Dziugiełł – Prezes Zarządu
 • Samer Masri – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Michał Szymański – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Harald Riener
 • Claus Stoltenborg
 • Tomasz Borowski
 • Filip Suchta
 • Konrad Sitnik

 

Zasady Ładu Korporacyjnego

Sprawozdania z WZA