Odpowiedzialność korporacyjna

W sprawach finansowych nie ma nic ważniejszego niż zaufanie.

Relacje z Klientami i Partnerami
W sprawach finansowych nie ma nic ważniejszego niż zaufanie. Dlatego w naszych kontaktach z Klientami i Partnerami Biznesowymi stawiamy na długotrwałe relacje oparte na odpowiedzialności i szacunku. Dzięki temu codziennie udowadniamy, że zasługujemy na to by opiekować się przyszłością tych, którzy nam zaufali.

Edukacja społeczna
Działając w obszarze rozwiązań finansowych chcemy upowszechniać wiedzę na ten temat. Dlatego każdego roku przygotowujemy też i publikujemy „Raport o kosztach studiowania w Polsce i za granicą”, który podsumowuje koszt wyższych studiów w wybranych krajach.

Opracowaliśmy również raport „Koszty leczenia w Polsce”, który obejmuje zestawienie refundowanych i nierefundowanych kosztów. Wskazuje potencjalne czynniki, które mogą wpłynąć na ich wzrost oraz możliwe rozwiązania, które mogą zmniejszyć obciążenie finansowe dla pacjentów.

Działania charytatywne
Jako duża korporacja staramy się wykorzystać nasze możliwości niesienia pomocy potrzebującym. Na całym świecie wspieramy różnego rodzaju ważne społecznie inicjatywy. Nasi pracownicy poświęcają swój czas i siły, działając jako wolontariusze na rzecz potrzebujących.
Pomagamy również lokalnym organizacjom w Polsce. W ramach działającego w naszej firmie programu Aegon PomagaMY udzielamy wsparcia finansowego osobom i instytucjom, które zwracają się do nas z prośbą o pomoc.

30% Club
Nasza spółka Aegon PTE jest jednym z założycieli Grupy Inwestorskiej 30% Club. Kwestie równości, włączenia i różnorodności są dla nas bardzo ważne. Dlatego jesteśmy częścią inicjatywy, która wspiera wzrost reprezentacji kobiet w zarządach spółek giełdowych i aktywnie włączyliśmy się w promowanie idei 30% Club.

30% Club jest globalną kampanią na rzecz różnorodności w biznesie. Jej celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych firm. Idea opiera się na założeniu, że zrównoważona reprezentacja płci w zarządzie i w wyższym kierownictwie spółek sprzyja kooperacji oraz wspomaga realizację strategicznych celów. Uczestnictwo w kampanii polega na realizowaniu mierzalnych celów z zakresu różnorodności płci we władzach spółek i otwieraniu kobietom drzwi do kariery.

W Polsce jednym z najważniejszych postulatów kampanii 30% Club jest osiągnięcie co najmniej 30 proc. reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku. Celem pośrednim jest natomiast dojście do 20 proc. udziału kobiet w organach zarządczych spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 roku, a także brak wyłącznie męskich zarządów wśród tych spółek.

Więcej informacji na temat 30% Club można znaleźć tutaj: https://30percentclub.org

Raport 30% Club Poland Investor Group: Inwestorzy instytucjonalni dla różnorodności we władzach spółek (2022)

Raport 30% Club Poland Investor Group: Rożnorodność w Radach Nadzorczych (2021)

Transplantologia
Od 2021 roku jesteśmy sponsorem Biegu po Nowe Życie, platformy transplantologia.info i akcji wspierających  transplantologię. W wydarzeniach aktywny udział biorą pracownicy Aegon.

„Partnerstwo doskonale wpisuje się w naszą misję, którą jest dbanie o klienta, jego życie i zdrowie. Transplantacja jest skuteczną metodą ratującą życie i pozwalającą na powrót do normalnego funkcjonowania”.

W ramach naszego zaangażowania w transplantologię wspieramy też akcję „Zwykła karta – niezwykły dar”. Chodzi o indywidualne wyrażenie woli na pobranie po śmierci narządów do przeszczepienia.

W Polsce na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie narządów jest ponad 2 tys. osób. Nie każda z nich doczeka do przeszczepu z powodu… braku narządów. Dlaczego tak jest? Mimo że prawo w Polsce pozwala pobrać narządy od zmarłego, który za życia nie wyraził sprzeciwu, lekarze zawsze rozmawiają z rodziną zmarłego i pytają czy za życia nie wyraził on takiego sprzeciwu ustnie. Często jednak rodzina nie wie, jaka jest wola zmarłej bliskiej osoby, bo o tym nie rozmawiali.

Dlatego powstało świadectwo woli, które możecie pobrać na naszej stronie.