Ustawa AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering – AML) wymaga od nas stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.

Dlatego, możemy prosić klientów o dodatkowe informacje i dokumenty, dotyczące m.in.:

  • identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz jego beneficjentów rzeczywistych,
  • źródeł pochodzenia majątku i środków klienta oraz jego beneficjentów rzeczywistych,
  • przeprowadzanych transakcji i kontrahentów.

Brak wymaganych dokumentów i dostosowania się do wymagań ustawy oznacza, że nie będziemy mogli zawrzeć umowy lub zrealizować transakcji. W ostateczności może to być również powód wypowiedzenia umowy z naszej strony.

Niniejsze działania nie wynikają z naszej niechęci ani postawy pracowników w procesie sprzedaży i obsługi umowy, a obowiązku przestrzegania wymagań ustawowych.

Obowiązki towarzystwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynikają z Ustawy AML.