Chroń swoje dane przed wyłudzeniem!

W związku z otrzymanymi przez nas informacjami o nieuczciwych praktykach i próbach wyłudzenia danych osobowych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Oszuści często podszywają się pod pracowników towarzystwa, agentów, przedstawicieli instytucji publicznych lub firm współpracujących, które tak naprawdę nie istnieją, typu „Krajowy Rejestr Polis”. W istocie dzwoniący nie posiadają żadnych danych, a numer wybierają losowo. Zdarza się, że nie znają nawet nazwy naszego towarzystwa. W czasie rozmowy nie podają szczegółów ubezpieczenia. Dopiero zadawane przez nich pytania mają doprowadzić do tego, byśmy sami podali wszystkie szczegóły.

Przed oszustami telefonicznymi, którzy chcą wyłudzić dane osobowe, ostrzegają też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), które wystosowały ostrzeżenia konsumenckie. Instytucje te przestrzegają przed  kontaktami telefonicznymi od osób, które podszywają się pod ich pracowników lub powołują się na współpracę z nimi najczęściej w celu wyłudzenia danych lub nakłonienia właścicieli polis do ich rozwiązania za opłatą.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ostrzeżeń:

https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=74864&p_id=18

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=69997&p_id=18

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16352

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12440

Jak działają oszuści?

Najczęściej pretekstami kontaktu są:

 • weryfikacja lub „serwisowanie” umowy ubezpieczenia, by obniżyć jej koszty,
 • konieczność podpisania aneksu do ubezpieczenia,
 • dopłata do składki z powodu wzrostu kosztów ubezpieczenia,
 • zwrot składki lub bonifikata,
 • rozwiązanie umowy ubezpieczenia, by zawrzeć nową, korzystniejszą.

Co robić w takiej sytuacji?

Jeśli ktoś telefonuje do Ciebie i  pyta o szczegóły Twojej umowy ubezpieczenia oraz dane osobowe, zachowaj szczególną ostrożność.

W razie wątpliwości:

 • nie podawaj swoich danych osobowych ani ubezpieczeniowych,
 • zapytaj jakie towarzystwo lub instytucję reprezentuje dana osoba,
 • zapytaj o imię i nazwisko oraz nazwę firmy, z której dzwoni,
 • przerwij rozmowę, by zweryfikować prawdziwość podanych informacji.

W każdym momencie możesz potwierdzić czy kontakt faktycznie pochodził ze strony naszej firmy. Skontaktuj się ze swoim Opiekunem – informacje na jego temat są dostępne w aplikacji Twój Rachunek lub zadzwoń na infolinię Aegon 801 300 900 lub +48 22 592 10 00.

Gdzie można to zgłosić?

Jeśli podejrzewasz, że dany telefon jest oszustwem, możesz:

 • zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane niżej lub link do strony kontaktowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/p/kontakt)

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 
  00-193 Warszawa
  kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000

 • zgłosić sprawę policji.