Strefa Inwestycji

Tu znajdziesz informacje i materiały do produktów inwestycyjnych i oszczędnościowo-ochronnych Aegon w zakresie obsługi Klienta.

  • Formularze – pobierz druki do produktów inwestycyjnych i oszczędnościowo-ochronnych.
  • Pytania i odpowiedzi – znajdź odpowiedź na na najczęstsze pytania dotyczące naszych produktów inwestycyjnych. 
  • Produkty strukturyzowane – przeczytaj najważniejsze informacje o produktach strukturyzowanych (produkty nie znajdują się w aktualnej ofercie Aegon).

Działając na podstawie przepisu art. 222b ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej informujemy, że Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie lokuje aktywów własnych w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w związku z czym nie opracował polityki dotyczącej zaangażowania.