Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA EUR

Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA to terminowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie ze 110% ochroną kapitału.

W CO I JAK SĄ INWESTOWANE ŚRODKI

Aegon STRUKTURA MULTISEKTOROWA powiązana jest z Indeksem BNP Paribas Millennium 10 Europe ER. Strategia inwestowania opiera się na modelu matematycznym Efficient Frontier Theory, którego autorzy otrzymali za niego Nagrodę Nobla. Model ten pozwala na skuteczniejsze dopasowywanie alokacji aktywów do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

W skład indeksu wchodzą aktywa zróżnicowane zarówno pod względem geograficznym (np. Europa, USA, Japonia, rynki wschodzące) jak i sektorowym (indeksy giełdowe, nieruchomości, surowce, waluty). Szeroka dywersyfikacja portfela pozwala na uzyskiwanie stabilnych wyników inwestycyjnych, niezależnie od zmieniających się trendów rynkowych.

Dzięki inwestowaniu w indeksy na różnych rynkach i dotyczące różnych klas aktywów, minimalizowane jest ryzyko inwestycyjne, a także możliwe jest osiąganie zysków zarówno na rynkach rosnących, jak i spadkowych.

ILE OTRZYMASZ NA KONIEC INWESTYCJI

Otrzymasz:

110% zainwestowanego kapitału + dodatkowo premię na koniec trwania umowy

Premia to: 100% kapitału * stopa zwrotu związana z zachowaniem się indeksu * wskaźnik partycypacji w wysokości 70%

UWAGA! Zawarcie umowy ubezpieczenia było możliwe tylko w okresie subskrypcji trwającym w dniach 31 marca do 30 kwietnia 2008 r.

WPŁATA

Wpłata jednorazowa – minimum 10 000 EUR.

CZAS TRWANIA UMOWY

10 lat

Okres Gwarancji rozpoczyna się od dnia 7 maja 2008 i zakończy się 7 maja 2018.

OCHRONA

Ubezpieczony objęty jest również ochroną na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. W takim przypadku świadczenie ubezpieczeniowe jest powiększone o kwotę w wysokości 3 000 EUR w ciągu pierwszych 5 lat trwania polisy i 1 EUR po 5 roku polisowym.

KONTROLA

Dostęp do informacji o ubezpieczeniu poprzez:

  • Infolinię Aegon 801 300 900
  • Internet – aplikacja Twój Rachunek

KORZYŚCI PRAWNE

Środki wypłacone w ramach umowy nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.