Odpowiedzi na pytania inwestora

Tu zamieściliśmy pytania i odpowiedzi dotyczące inwestowania.

Co to jest Alokacja Składki?

Alokacja Składki to podział wpłacanej przez Składki pomiędzy wybrane przez Ciebie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Kierując się swoją wiedzą, stopniem akceptowanego ryzyka i poziomem oczekiwanego zysku alokujesz swoją Składkę pomiędzy różne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Proporcja ta przedstawiana jest w ujęciu procentowym.

Zmiany Alokacji Składki możesz dokonywać ile razy chcesz i kiedy chcesz!

 

Co to jest Transfer środków?

Transfer środków to przeniesienie części lub całości Twoich środków zgromadzonych na rachunku pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oferowanymi przez AEGON. Transfer polega na umorzeniu Jednostek Uczestnictwa jednego funduszu i nabyciu Jednostek Uczestnictwa innego funduszu.

 

Jaka jest różnica między Alokacją Składki, a Transferem środków?

Alokacja Składki to sposób podziału wpłacanej Składki między poszczególne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, a Transfer środków to przeniesienie już zgromadzonych środków pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

 

Czy AEGON prowadzi doradztwo finansowe?

Nie, AEGON nie prowadzi usług doradztwa finansowego.