Pytania dotyczące Obsługi Klienta

Tu możesz przeczytać pytania i odpowiedzi związane z Obsługą Klienta.

Gdzie mogę otrzymać dokumenty i formularze?

 • Wszystkie dokumenty otrzymasz od Przedstawiciela AEGON, który opiekuje się Twoją Polisą. Na spotkaniu nasz Przedstawiciel przekaże Ci dokumenty i pomoże w ich wypełnieniu.
 • Dla Twojej wygody udostępniamy też możliwość telefonicznego zamówienia dokumentów pod numerem infolinii 801 300 900 (opłata jak za połączenie lokalne) lub 22 592 10 00 (numer stacjonarny dla telefonów komórkowych).
 • Formularze możesz też pobrać z naszej strony internetowej.

 

W jaki sposób mogę otrzymać hasło dostępu do rachunku przez Internet?

Aby otrzymać hasło dostępu do konta w aplikacji internetowej Twój Rachunek, trzeba zadzwonić na numer Infolinii 801 300 900. Hasło dostępu prześlemy Ci listem zwykłym, na Twój adres korespondencyjny wskazany we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia albo na adres korespondencyjny wskazany przez Ciebie w formularzu Zmiany Danych / Lista Uposażonych / Uposażonych Zastępczych.

 

W jaki sposób mogę dokonać zmian w moich danych osobowych?

Wystarczy, że wypełnisz formularz Zmiany Danych / Lista Uposażonych / Uposażonych Zastępczych i prześlesz go do nas razem z kopią dokumentu, na którym widoczne będą Twoje zmienione dane. Zmiany danych osobowych takich jak: adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres e-mail lub numery telefonów możesz również dokonać poprzez Internet w aplikacji Twój Rachunek. Jeśli otrzymałeś nowy dowód osobisty, jego numer możesz podać nam telefonicznie.

Zmian w swoich danych osobowych możesz dokonać w każdej chwili.

 

Ile czasu zajmują operacje: zainwestowanie Składek, Transfer środków, zmiana Alokacji Składki oraz Częściowa i Całkowita Wypłata środków?

Dla produktów z linii Multi PIN AEGON 2008 poszczególne dyspozycje wykonywane są w następujących terminach:

 • Zainwestowanie Składki – do 3 Dnia Wyceny po dniu zapłacenia Składki , jeśli Ubezpieczający wskazał w Alokacji tylko ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nominowane w złotych albo 7 dnia wyceny po zapłaceniu Składki, jeśli Ubezpieczający wskazał w Alokacji ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nominowane w różnej walucie.*
 • Alokacja Składki – po upływie 3 Dni Wyceny od zaakceptowania przez AEGON zlecenia zmiany Alokacji Składki
 • Transfer środków – do 5 Dnia Wyceny, jeśli Transfer dokonywany jest wyłącznie między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nominowanymi w złotych albo do 7 dnia wyceny, jeśli Transfer jest dokonywany między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nominowanymi w różnych walutach lub w tej samej walucie obcej, po zaakceptowaniu przez AEGON zlecenia Transferu.

Dla PIN AEGON Dolar, PIN AEGON Euro i PIN AEGON Frank poszczególne dyspozycje wykonywane są w następujących terminach:

 • Zainwestowanie Składki – do 7 Dnia Wyceny po dniu zapłacenia Składki.*
 • Alokacja Składki – do 4 dni roboczych od zaakceptowania przez AEGON zlecenia zmiany Alokacji Składki.
 • Transfer środków – do 7 dnia wyceny po zaakceptowaniu przez AEGON zlecenia Transferu.

Dla PIN AEGON Rentier poszczególne dyspozycje wykonywane są w następujących terminach:

 • Zainwestowanie Składki – do 3 Dnia Wyceny po dniu zapłacenia Składki. *
 • Alokacja Składki – do 3 dni roboczych od zaakceptowania przez AEGON zlecenia zmiany Alokacji Składki.
 • Transfer środków – do 5 dnia wyceny po zaakceptowaniu przez AEGON zlecenia Transferu.

 

* nie dotyczy inwestycji pierwszej Składki. Warunkiem umożliwiającym inwestycję pierwszej Składki w ww. terminach jest zaakceptowanie przez AEGON wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

Kto płaci za badania lekarskie, jeżeli są konieczne przed zawarciem ubezpieczenia?

AEGON ponosi wszelkie koszty badań, które są zalecone przez Towarzystwo w celu zawarcia umowy.

 

Jak długo trzeba czekać na wypłatę pieniędzy czyli Świadczenia Ubezpieczeniowego?

Wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego realizowana jest przez AEGON na wniosek osoby uposażonej lub uprawnionej z umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej wymaganej dokumentacji.