UFK Zastępcze

Poniżej zamieszczamy informacje o Funduszu o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dla produktów obsługiwanych.

Aegon Invest One

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Invest One o oznaczeniu LUX-OWU-1215, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– funtach brytyjskich – jest Fundusz UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP).

Multi PIN Aegon 2008

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon 2008 o oznaczeniu IFU-OWU-1207, IFU-OWU-0208 jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN).

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon 2008 o oznaczeniu IFU-OWU-1109, IFU-OWU-0310, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Multi PIN Aegon 2008 Plus

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon 2008 Plus o oznaczeniu IFU-OWU-0108, IFU-OWU-0308 jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN).

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon 2008 Plus o oznaczeniu IFU-OWU-1209, IFU-OWU-0410, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Multi PIN Aegon 2008 Prestige

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon 2008 o oznaczeniu IFU-OWU-1207, IFU-OWU-0208 jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN).

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon 2008 o oznaczeniu IFU-OWU-1109, IFU-OWU-0310, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Multi PIN Aegon 2008 Prestige Plus

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon 2008 o oznaczeniu IFU-OWU-0108, IFU-OWU-0308 jest UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN).

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon 2008 o oznaczeniu IFU-OWU-1209, IFU-OWU-0410, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Multi PIN Aegon 2008 Firma

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon Firma 2008 o oznaczeniu IFR-OWU-0709 jest UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN).

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon Firma 2008 o oznaczeniu IFR-OWU-0310, IFR-OWU-0513, IFR-OWU-1109, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Program Oszczędnościowo-Ochronny AEGON PrO

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Umowy Ubezpieczenia na Życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Program Oszczędnościowo -Ochronny Aegon PrO o oznaczeniu IFT-OWU-0808, IFT-OWU-1109, IFT-OWU-0310 jest Fundusz UFK – Aegon Gwarantowany (PLN).

Ty i Twoja Przyszłość (produkt powstały we współpracy z Idea Bank)

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Ty i Twoja przyszłość o oznaczeniu IDI-OWU-0412, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Multi PIN AEGON

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN Aegon o oznaczeniu AFB-OWU-0712, AFP-OWU-1112, AFT-OWU-0813, AFW-OWU-0512, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Plan Inwestycyjny Optimum

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Optimum o oznaczeniu IIA-OWU-0410, IIA-OWU-0411, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest UFK – Generali Korona Dochodowy (PLN);
– euro – jest UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD).

Plan Inwestycyjny Optimum Pro

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Citibank Optimum o oznaczeniu IIB-OWU-0214, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest UFK – Generali Korona Dochodowy (PLN);
– euro – jest UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD).

Plan Inwestycyjny Plus

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Plus o oznaczeniu IIG-OWU-0215, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest UFK – Generali Korona Dochodowy (PLN);
– euro – jest UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD).

Emerytura +

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Emerytura + o oznaczeniu IEP-OWU-0511, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Program Inwestycyjny Banku Ochrony Środowiska

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Program Inwestycyjny Banku Ochrony Środowiska o oznaczeniu IPB-OWU-1110, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD).

Multi PIN AEGON Polbank Lokata

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi PIN AEGON Polbank Lokata o oznaczeniu IPL-OWU-0809, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

IPU Program BUSOLA

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IPU Program BUSOLA o oznaczeniu IPU-OWU-0710, IPU-OWU-1112, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Aegon Program Swobodnego Inwestowania

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Program Swobodnego Inwestowania o oznaczeniu LSI-OWU-0213, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

PIN AEGON Lokata

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PIN AEGON Lokata o oznaczeniu IFL-OWU-0310, IFL-OWU-1109 dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Portfel Inwestycyjny Premium

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Lokata Citi o oznaczeniu IFN-OWU-0410, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Generali Korona Dochodowy (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD).

Aegon Program Inwestycyjny

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Program Inwestycyjny o oznaczeniu PLA-OWU-0215, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Portfel Inwestycyjny Premium Euro

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PMC o oznaczeniu IMED-OWU-0613, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Allianz Konserwatywny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD).

Aegon Portfel Inwestycyjny Premium

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Portfel Inwestycyjny Premium o oznaczeniu IRNDE-OWU-0615, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Generali Korona Dochodowy (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD).

Aegon Portfel Inwestycyjny Premium Euro
Aegon Portfel Inwestycyjny Premium Dolar

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Portfel Inwestycyjny Premium Euro oraz Aegon Portfel Inwestycyjny Premium Dolar o oznaczeniu IRNDE-OWU-0615, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Allianz Konserwatywny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD).

Aegon Plan na Przyszłość

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Plan na Przyszłość o oznaczeniu IKZ-OWU-1117, TUR-OWU-0916, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – BlackRock US Dollar Reserve (USD);
– funtach brytyjskich – jest Fundusz UFK – Fidelity Sterling Cash (GBP).

New Way – Open Finance

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Open Finance o oznaczeniu ULP-OWU-0914, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).

Aegon Portfel Funduszy

Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Portfel Funduszy o oznaczeniu ULR-OWU-0315, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:
– złotych – jest Fundusz UFK – Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN);
– euro – jest Fundusz UFK – Fidelity Euro Cash (EUR);
– dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – Fidelity US Dollar Cash (USD);
– frankach szwajcarskich – jest Fundusz UFK – BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF-hedged).