Pytania i odpowiedzi

Tu znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania związane z ubezpieczeniem majątku.

Jak oszacować sumę ubezpieczenia budynku mieszkalnego?

Szacując sumę ubezpieczenia budynku należy kierować się:

 • kosztami odbudowy w tej samej lokalizacji, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, technologii, konstrukcji,
 • rodzajem zastosowanych materiałów oraz nakładów związanych z kosztami poniesionymi na prace wykończeniowe, siłę roboczą,
 • ceną materiałów budowlanych na rynku lokalnym.

W AEGON Ubezpieczenia Majątkowe oferujemy możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia wg tzw. wartości odtworzeniowej, czyli wartości odpowiadającej kosztom przywrócenia do stanu nowego nieulepszonego.

 

Czym należy kierować się przy określaniu sumy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego?

Określając sumę ubezpieczenia mieszkania kieruj się wartością rynkową ww. mienia. Tak określona suma ubezpieczenia pozwoli w przypadku szkody na nabycie podobnego do dotychczasowego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi o takich samych parametrach, standardzie wykończenia budynku, stanie technicznym, miejscu lokalizacji oraz liczbie metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

 

Od czego zależy cena mojej polisy?

Cena polisy zależy od wielu czynników - przy jej ustalaniu bierzmy pod uwagę m.in.:

 • rodzaj i wartość ubezpieczanej nieruchomości i znajdującego się w niej dobytku,
 • typy ryzyka, od których chcesz się ubezpieczyć,
 • poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych,
 • przebieg Twojego poprzedniego ubezpieczenia (premiujemy brak szkód!),
 • konstrukcję budynku.

 

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

To szybki i prosty proces – w AEGON dokładamy wszelkich starań, aby formalności sprowadzić do minimum.

Jak wygląda likwidacja szkody w AEGON?

 • Tak szybko jak to możliwe należy zgłosić szkodę na Infolinię AEGON – 801 300 900 lub 22 592 10 00.
 • Konsultant Infolinii poinformuje Cię o dalszych niezbędnych krokach, jakie należy poczynić.
 • W przypadku prostych zdarzeń szkodowych wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie ustaleń telefonicznych.
 • W pozostałych sprawach Konsultant Infolinii zleci likwidację szkody rzeczoznawcy.
 • W ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, aby ustalić termin oględzin.
 • Podczas oględzin rzeczoznawca sporządzi protokół szkody, dokumentację fotograficzną oraz skompletuje niezbędną dokumentację.
 • Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów sporządzimy kosztorys i wyliczymy wartość odszkodowania, które otrzymasz w dogodnej dla Ciebie formie.

 

Postępowanie w razie powstania szkody

1. Najważniejsza jest natychmiastowa reakcja - pierwsze środki zaradcze
W razie wystąpienia każdej szkody, spowodowanej pożarem, zalaniem bądź innym żywiołem, oczywiste jest to, że należy zrobić wszystko, żeby ją bezpieczne ją przetrwać. Pozostaje jednak pytanie, co z Twoim całym dobytkiem? Z domem? Z meblami, urządzeniami technicznymi, pamiątkami, książkami czy dokumentami? Poważnymi konsekwencjami wystąpienia każdej szkody są tzw. szkody następcze, które nie każą na siebie długo czekać.
Dlatego bardzo ważny jest jak najszybszy kontakt z AEGON, abyśmy jak najszybciej podjęli niezbędne kroki związane z usunięciem szkód.

2. Możliwe skutki braku przeciwdziałania szkodzie
Jeśli nie podejmiesz właściwych środków zaradczych, rozmiar szkody może ulec powiększeniu w skutek: korozji, działania toksycznych substancji oraz wpływu warunków atmosferycznych, które mogą szybko doprowadzić do wystąpienia szkody całkowitej, powodując niepowetowane straty. Może się to okazać niezwykle kosztowne.

3. Co należy zrobić w pierwszej kolejności?
Należy:

 • zabezpieczyć obszary grożące zawaleniem bądź obsunięciem się;
 • zabezpieczyć miejsce szkody przed wstępem osób nieupoważnionych;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia techniczne wraz z bezpiecznikiem głównym;
 • zamknąć hermetycznie przy użyciu folii wszystkie otwory w budynku, takie jak: okna, drzwi czy dachy;
 • uszczelnić otwarte przewody rurowe czy te zbiorniki, aby zapobiec wydostaniu się szkodliwych substancji - a tym samym szkodzie w środowisku naturalnym;
 • odłączyć od zasilania urządzenia klimatyzacyjne, instalacje doprowadzające wodę i gaz oraz zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem;
 • jeżeli to możliwe - udokumentować stan faktyczny szkody za pomocą zdjęć oraz nagrań video,
 • poinformować odpowiednie organy (policja, straż pożarna);
 • poinformować ubezpieczycieli.

Warto wiedzieć: AEGON współpracuje z największą na świecie firmą specjalizującą się w restytucji mienia po szkodach, która dokładnie wie, jak powinno się postępować.

4. Kiedy należy działać?
W celu uniknięcia szkód następczych, podejmij kroki zaradcze w trakcie pierwszych 24 godzin od wystąpienia szkody.

Warto wiedzieć: Aby ograniczyć rozmiar szkody nie chodzi tylko o to, by natychmiast podjąć środki zaradcze, jednak przede wszystkim o to, by zastosować je we właściwej kolejności. Ponadto, w zależności od konkretnego przypadku szkody, podejmij odpowiednie środki uzupełniające, które przede wszystkim opierają się na praktyce i intuicji. 

 

Co daje mi ubezpieczenie OC do ubezpieczenia mieszkania?

Takie OC zabezpiecza nas przed koniecznością opłacenia z własnej kieszeni skutków np. zalania sąsiadów.

 

W jaki sposób mogę kupić ubezpieczenie?

Powinieneś skontaktować się z Przedstawicielem AEGON i opowiedzieć mu o tym co chcesz ubezpieczyć. Pamiętaj, że to Ty decydujesz o rodzaju mienia, które chcesz zgłosić do ubezpieczenia! Przedstawiciel dostosuje zakres ubezpieczenia do Twoich potrzeb, oszacuje składkę i będziecie mogli podpisać wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Umowę możesz również zawrzeć telefonicznie z naszymi konsultantami.

Po więcej informacji zadzwoń pod numer naszej Infolinii - 801 300 900.

 

Czym jest ubezpieczenie ALL RISK?

W przeciwieństwie do ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, gdzie ochroną objęte są ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe (np. grad, powódź) ubezpieczenie na bazie „All Risks" obejmuje ochroną mienie od wszelkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone. Ogromną zaletą ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jest fakt, że lista zdarzeń jest zbiorem otwartym czyli ważne jest tylko to, aby szkoda powstała wskutek zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia. Jeśli należysz do grona osób poszukujących ochrony przed tym co nienazwane jest to rozwiązanie, które gwarantuje najszerszy z możliwych zakres ubezpieczenia.