Formularze

Poniżej znajdziesz formularze, które zapewnią realizację Twoich dyspozycji.

Formularz zmiany danych

Formularz ustanowienia / zmiany / odwołania uposażonych

Formularz zmiany podpisu wzorcowego

Wniosek o wypłatę świadczenia

Formularz wypowiedzenia / odstąpienia od umowy

Polecenie zapłaty

Ocena ryzyka

Oświadczenie PEP

Oświadczenie o beficjencie rzeczywistym

RODO

Formularz wniosku do skorzystania z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą dla klientów: