Odpowiedzi na pytania prawno-podatkowe

Tu zamieszczamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące aspektów prawno-podatkowych.

 

Czy od Świadczeń Ubezpieczeniowych trzeba zapłacić podatek?

Świadczenie Ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od spadków i darowizn.

Jedyne obciążenie fiskalne, to podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. „podatek Belki”. Płacony jest jednak tylko od różnicy pomiędzy wpłaconymi Składkami a wartością rachunku, czyli od kwoty zarobionej w trakcie inwestowania.

 

Czy przy Transferze środków pomiędzy moimi ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zapłacę podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. „podatek Belki”?

Nie, w ramach jednej umowy możesz przenosić środki pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

 

Czy przy wypłatach poniosę koszt podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. „podatek Belki”?

Tak, podatek od zysków kapitałowych musisz zapłacić zarówno przy Częściowych, jak i Całkowitych Wypłatach zgromadzonych środków.