Zasady bezpieczeństwa

 1. Aegon nigdy nie wysyła do swoich klientów korespondencji z prośbą o podanie bądź zmianę hasła do logowania czy innych danych osobowych. Jeśli otrzymasz tego typu korespondencję zarówno drogą elektroniczną jak też listownie prosimy nie odpowiadaj na nią oraz niezwłocznie skontaktuj się z naszą infolinią 801 300 900 i powiadom nas o tym.

  2. Przy logowaniu się do aplikacji Twój Rachunek, OFE Rachunek lub Mój Aegon najlepiej korzystać z komputerów domowych. Należy unikać używania w tym celu komputerów w miejscach publicznych np. w kawiarniach internetowych. Już po zalogowaniu się do aplikacji Twój Rachunek, OFE Rachunek lub Mój Aegon nie opuszczaj komputera, dopóki nie skończysz pracy, nie wylogujesz się i nie zamkniesz przeglądarki.

  3. Na komputerze, z którego logujesz się do aplikacji Twój Rachunek, OFE Rachunek lub Mój Aegon powinno zostać zainstalowane oprogramowanie antywirusowe wykrywające programy szpiegujące i trojany oraz oprogramowanie typu firewall. Należy pamiętać, aby było ono regularnie aktualizowane. Wskazane jest również okresowe skanowanie komputera, w poszukiwaniu wirusów oraz innego złośliwego oprogramowania.
  Używaj tylko legalnego oprogramowania.
  Regularnie aktualizuj nie tylko oprogramowanie antywirusowe, ale również przeglądarki internetowe i system operacyjny.
  Nie otwieraj wiadomości i załączników z nieznanych źródeł. Mogą one zawierać wirusy i inne niebezpieczne elementy.

  4. W przeglądarkach internetowych regularnie usuwaj pliki tymczasowe.

  5. Do aplikacji Twój Rachunek loguj się wyłącznie ze strony www.aegon.pl lub bezpośrednio ze strony www.twojrachunek.pl . Natomiast do aplikacji OFE Rachunek loguj się wyłącznie ze strony www.aegon.pl
  Do aplikacji Mój Aegon loguj się wyłącznie z linka wysłanego na Twój adres mailowy podany podczas zawierania wniosku. Nigdy nie loguj się do Twojego Rachunku lub OFE Rachunku poprzez linki zamieszczone w otrzymanych mailach. Nie zalecane jest również uruchamianie aplikacji poprzez Ulubione (Internet Explorer) czy poprzez Zakładki (Firefox, Opera) oraz poprzez strony znalezione w wyszukiwarkach. Zanim zalogujesz się sprawdź czy adres strony jest poprawny.

  Dla aplikacji Twój Rachunek właściwy adres to:
  https://twojrachunek.pl/TwojRachunek/index.html.

Dla aplikacji OFE Rachunek właściwy adres to:
https://Aegon.pekao-fs.com.pl/

Dla aplikacji Mój Aegon właściwy adres to:
https://moj.aegon.pl/

6. Zanim zalogujesz się do aplikacji Twój Rachunek, OFE Rachunek lub Mój Aegon sprawdź czy strona, na której się znajdujesz jest szyfrowana (świadczy o tym symbol zamkniętej kłódki) oraz czy strona posiada ważny certyfikat bezpieczeństwa.
Aby sprawdzić czy certyfikat dla strony z aplikacją Twój Rachunek jest ważny kliknij na ikonę „Zabezpieczenie thawte". Jeśli jest on prawidłowy i aktualny to ma status VALID. Zwróć również uwagę na nazwę organizacji, dla której został wystawiony certyfikat (powinno być Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) oraz domenę, którą chroni (jest nią twojrachunek.pl).
Aby sprawdzić czy certyfikat dla strony z aplikacją OFE Rachunek jest ważny kliknij na ikonę „Invalid certyficate thawte". Jeśli jest on prawidłowy to ma status VALID. Organizacja, dla której został wystawiony to Pekao Financial Services Sp. z o.o. (agent transferowy Aegon OFE), a domena to Aegon.pekao-fs.com.pl.

Nie lekceważ komunikatów przeglądarki o błędnym bądź nieaktualnym certyfikacie. Jeśli takie zdarzenie będzie miało miejsce to nie loguj się do aplikacji i powiadom o tym naszą infolinię 801 300 900.

7. Nie przekazuj innym osobom swojego loginu i hasła do aplikacji Twój Rachunek, OFE Rachunek lub Mój Aegon. Nie zapisuj ich również w miejscach łatwo dostępnych dla innych. Najlepiej zapamiętaj je. Dobrą praktyką jest zmiana hasła przynajmniej raz w miesiącu. Bezpieczne hasło powinno się składać z co najmniej dwóch typów znaków: małych i dużych liter oraz cyfr. Nie zgadzaj się na zapamiętywanie twojego hasła w przeglądarce. Najlepiej wyłączyć tę opcję w ustawieniach programu.
Dobrze jest też sprawdzać datę ostatniego logowania do aplikacji Twój Rachunek lub OFE Rachunek.

8. Po zakończeniu pracy z aplikacją Twój Rachunek, OFE Rachunek lub Mój Aegon wyloguj się i zamknij okno przeglądarki.

9. Zabezpiecz się przed przeglądaniem historii przeglądanych stron w aplikacji Twój Rachunek oraz OFE Rachunek (oraz innych aplikacji korzystających z bezpiecznego połączenia https).

10. Rekomendujemy następujące przeglądarki przy korzystaniu z aplikacji Twój Rachunek:

 • Internet Explorer 7 - 9
 • Firefox 3.26 - 11
 • Opera 9.5 - 11
 • Chrome - 16

Przy korzystaniu z aplikacji OFE Rachunek rekomendujemy przeglądarkę Internet Explorer.

Ostrzegamy przed nieuprawnionymi kontaktami telefonicznymi w sprawach dotyczących umów ubezpieczenia i próbach wyłudzania danych osobowych powołując się w sposób nieuprawniony na współpracę z naszą firmą, bądź też informowaniu o pozyskaniu danych z „publicznych rejestrów dotyczących ubezpieczeń”. W rzeczywistości takie rejestry nie istnieją.

W przypadku kontaktu, który budzi podejrzenia rekomendujemy pytanie o źródło pochodzenia danych, wskazanie tożsamości administratora danych osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania. Pozyskanie tych informacji jest prawem osoby, której dane dotyczą i może stanowić podstawę do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub zgłoszenia sprawy na policję.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że mogą Państwo potwierdzić czy kontakt pochodził faktycznie ze strony naszej firmy kontaktując się ze swoim Opiekunem – informacje na jego temat są dostępne w aplikacji Twój Rachunek lub dzwoniąc na infolinię Aegon 801 300 900 lub +48 22 592 10 00.