Zgłoś zdarzenie

Co powinieneś przygotować zanim zaczniesz wypełniać wniosek o wypłatę świadczenia?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj sobie:
– numer polisy,
– numer konta bankowego,
– dokument tożsamości,
– dokumenty związane ze zdarzeniem.

Jak zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe?

zglos_online.png

Możesz to także zrobić:

 • mailowo na adres swiadczenia@aegon.pl
 • telefonicznie dzwoniąc na numer 801 300 900
 • lub przesyłając dokumenty na adres:
  Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa

Jakie dokumenty są wymagane?

W zależności od zdarzenia wypełniasz i przesyłasz odpowiedni wniosek:

ZDARZENIE ZWIĄZANE Z ZACHOROWANIEM
zachorowanie.png

W procesie rozpatrywania roszczenia potrzebna jest dodatkowa dokumentacja, m.in.:

 • pełna dokumentacja medyczna,
 • kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
ZDARZENIE ZWIĄZANE Z NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM
Nieszczesliwy_wypadek.png

W procesie rozpatrywania roszczenia potrzebna jest dodatkowa dokumentacja, m.in.:

 • dokumenty potwierdzające okoliczności nieszczęśliwego wypadku,
  raport policyjny, protokół BHP, etc.
 • pełna dokumentacja medyczna, w tym ta z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku,
 • kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO
smierc_ubezpieczonego.png

W procesie rozpatrywania roszczenia potrzebna jest dodatkowa dokumentacja, m.in.:

 • akt zgonu,
 • kserokopia karty zgonu,
 • kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
DOŻYCIE UBEZPIECZONEGO DO KOŃCA OKRESU UBEZPIECZENIA
dozycie.png

W procesie rozpatrywania roszczenia potrzebna jest dodatkowa dokumentacja, m.in.:

 • kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jeśli wymagana dokumentacja będzie niekompletna poinformujemy cię o tym listownie lub mailowo, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przesłane wraz z ich przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

Jak przebiega realizacja świadczenia?
Chcemy, abyś jak najszybciej mógł otrzymać wypłatę świadczenia. Czasami jednak, mimo Twoich i naszych starań, może zdarzyć się, że analiza Twojej sprawy wymaga więcej czasu. Jeśli podjęcie decyzji nie jest możliwe w terminie 30 dni, to wypłata realizowana jest w ciągu 14 dni, od otrzymania przez nas ostatniego, wymaganego dokumentu.

Jeżeli decyzja o wypłacie świadczenia będzie pozytywna, pieniądze wpłacimy na konto bankowe, którego numer podany jest we wniosku. W innym przypadku otrzymasz od nas korespondencję z uzasadnieniem naszej decyzji.

Infografika_zgloszenie_zdarzenia.jpg

Jesteśmy tu dla Ciebie

Potrzebujesz więcej informacji na temat produktów i usług Aegon? Masz problem i potrzebujesz pomocy?